EVEA - paremad

võimalused ettevõtjale

Koolituse kava

 

REGISTREERU KOOLITUSELE SIIN:

 

 

30. märtsil Tartus

10. aprillil Võrus

4. mail Viljandis

5. juunil Kuressaares

8. juunil Haapsalus

31. augustil Paides 

07. septembril Rakveres

08. septembril  Narvas (vene keeles) 

22. septembril Pärnus 

23. septembril Paldiskis (vene keeles)

 Kava

10:00 - 10:05 Projekti tutvustus

10:05 - 11:30 Loeng

Tööleping ja milleks seda ettevõtjale vaja on.

Töölepingu ja töövõtulepingu erisused.

Töölepingu kohustuslikud tingimused.

11:30 Kohvipaus

11:45 - 13:15 Loeng

Tööle asumine, tööle lubamine, tööaeg. Töö- ja puhkeaeg.

Töötaja ja tööandja töösuhetest tulenevad kohustused.

Saladuse hoidmine, konkurentsipiirang ja leppetrahv.

13:15-14:00 Lõuna

14:00 -15:30 Loeng

Töölepingu lõppemine ja lõpetamine, võimalused ja alused

Töösuhetest tekkinud vaidluste lahendamine.

Õigused ja kohustused kohtupraktika näitel.

Mis on Töölepingu Veebimentor, milleks seda kasutada?.

15:30 Küsimused/vastused

 Koolitus on TASUTA

Koolitus viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel projekti nr. 1.3.0201.14-0132 "Väikeettevõtja Töölepingu Mentorprogramm" raames.

Koolitajad:

Mehis Adamson - Õigusbüroo Actum Consult OÜ jurist, Võru KHK ärikoolituse õppetooli õppejõud

Kersti Kraas - ettevõtluskonsultant ja -koolitaja